face.jpg
Autor: OROLIN PAVOL
E-mail: paolo717@azet.sk
Tel.č.: 0910151161

Klub slovenských turistov Spišské Bystré

Bez názvu.png
Vitajte na turistickej stránke.

Toto je stránka fotiek,
plánov turistických tras,

info. o turistickej chate
na Smrečinach a iné.
Znak kubachy turisti.jpg
10686809_859287957438048_2098017131795130462_n.jpg

Účasť na AKCIÁCH 2022

 
Č. MENO- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 AKCIA:
1 Bendík Tomáš - x/- x - x - -                     Krížový vrch
2

 Benko Miroslav

- - - - - - -                     Zimný prechod KH
3 Bednár Rastislav* x x x x - x -                     Slovenský Raj
4 Buhajová Mária - - - - - - -                     Kvetnica - Kaplnka vzkriesenia 
5 Drevková Beata - - - - - - -                     Kozí Kameň
6 Fris Ján - - - - - - -                     Smrečianské sedlo cyklotúra
7 Králik Ján st. - - - - - - -                     Cyklotúra čierny Váh
8 Knežník Šimon st. - - - - - - -                      
9 Knežník Šimon ml.  - - - - - - -                      
10 Knežník Maroš  - /- x - - - -                      
11 Krupa Peter  - - - - - - -                      
12 Krupa Ondrej  - - - - - - -                      
13 Kundis František - - - - - - -                      
14 Lopuch Pavol - - -   - - -                      
15 Lopuch Ján - - - - - - -                      
16 Orolín Ján  - - - - - x -                      
17 Orolín Ján (Hronec)* - - - - - x/- -                      
18 Orolín Dano - x - - - - -                      
19 Orolin Pavol * - x - - - - -                      
20 Miro Vitko - x - - - - -                      
21 Poracký Fero - - - - - - -                      
22
Šeleng Martin*
- x/- - - - - -                      
23 Teplický Ján st. - x/- - - - x -                      
24 Alžbetkinová Mária - - x - x x x                      
25 Korenková Anna - - x - x x x                      
26 Teplický Fero st. - x/- - - - - -                      
27 Teplický Fero ml. - x/- - - - - -                      
28 Vitko Jozef x x/- - - x x -                      
29 Marušín Michal - x/- - - - - -                      
30 Drevko Tomáš * x x/- x - - - -                      
31 Katarína Sabolíková - - - - - - -                      
32 Šebest Jozef x x x - - x x                      
33 Zámiška Radoslav - - - - - - -                      
34 Lopušek Aďo - - - - - - -                      
35 Švajka Marián - - - - - - -                      
36 Miroslav Sabolík x x - - - x -                      
37 Mihoková Timea - - - - - - -                      
38 Mihoková Renata - - - - - - -                      
39 Orolín Štefán x - x - - - -                      
40 Orolínová Paulina - x - - - - -                      
41 Štrbková Slavomíra - - - - - - x                      
42 Chovancová Alexandra - - - - - - -                      
43 Antoni Martin - x - - - - -                      
44 Gabika Frisová x - x x x -                        
45                                      
46                                      
47                                      
48                                      
49                                      
50                                      
51                                      
52                                      
53                                      
54                                      
55                                      
56                                      
57                                      
58                                      
59                                      

Účasť na AKCIÁCH 2021

 
Č. MENO- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 AKCIA:
1 Bendík Tomáš - - - -                           Členská schôdza
2

 Benko Miroslav

- - - -                           Ferata Kyseľ
3 Bednár Rastislav* x - x -                           Brigáda Smrečiny
4 Buhajová Mária x - - -                           Východná Vysoka
5 Drevková Beata - - - -                            
6 Fris Ján - - - -                            
7 Králik Ján st.   - - -                            
8 Knežník Šimon st.   - - -                            
9 Knežník Šimon ml.  - - - -                            
10 Knežník Maroš    - x -                            
11 Krupa Peter  - - - -                            
12 Krupa Ondrej  x x x -                            
13 Kundis František   - - -                            
14 Lopuch Pavol x - - -                            
15 Lopuch Ján x - - -                            
16 Orolín Ján  x - - -                            
17 Orolín Ján (Hronec)*   - x -                            
18 Orolín Dano - - x -                            
19 Orolin Pavol * x - x x                            
20 Miro Vitko   - - -                            
21 Poracký Fero   - - -                            
22
Šeleng Martin*
x - x -                            
23 Teplický Ján st. x - - -                            
24 Alžbetkinová Mária x x - x                            
25 Korenková Anna x x - x                            
26 Teplický Fero st. x - - -                            
27 Teplický Fero ml. x - - -                            
28 Vitko Jozef x - x -                            
29 Marušín Michal   - - -                            
30 Drevko Tomáš * x - x -                            
31 Katarína Sabolíková - - - -                            
32 Šebest Jozef x x x x                            
33 Zámiška Radoslav   - - -                            
34 Lopušek Aďo x - x -                            
35 Švajka Marián   x x -                            
36 Miroslav Sabolík x - - -                            
37 Mihoková Timea - - - -                            
38 Mihoková Renata - - - -                            
39 Orolín Štefán x x - -                            
40 Orolínová Paulina x x - x                            
41 Štrbková Slavomíra - - - -                            
42 Chovancová Alexandra - - - -                            
43 Antoni Martin - - - -                            
44                                      
45                                      
46                                      
47                                      
48                                      
49                                      
50                                      
51                                      
52                                      
53                                      
54                                      
55                                      
56                                      
57                                      
58                                      
59                                      

Účasť na AKCIÁCH 2020

 
Č. MENO- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 AKCIA:
1 Bendík Tomáš x x - x x x/- x - - - - -           Členská schôdza
2

 Benko Miroslav

x - - x - - - - - - - -           Krížový vrch
3 Bednár Rastislav* x x x x x x/- x - x - - x           Prešľapanie stopy na Smrečiny
4 Buhajová Mária - x x - x x - x - - - -           Zimný prechod Kráľovej hole
5 Drevková Beata x x - - - - - - - - - -           Premietanie VT/Mongolsko
6 Fris Ján x - - - - - - - - - - -           Cyklotúra Smrečianské s.
7 Králik Ján st. - - - - - - - - - - - -           Brigada Smrečiny
8 Knežník Šimon st. x - - - - - - - - - - -           Slovenský raj-Kopanec
9 Knežník Šimon ml.  x - - - - x/- x - - - - -           Brigáda
10 Knežník Maroš * x x - - - - x - - - x x           Cyklotúra-Čierny Váh
11 Krupa Peter  x - - x/- - - - - - - - -           Hranovnické pleso
12 Krupa Ondrej * x x - x/- - - x - x - - x           Brigáda (strecha,drevo)
13 Kundis František - - x - - x x - - x - -            
14 Lopuch Pavol x - - - - - - - - - - -            
15 Lopuch Ján x - - x/- - - - - x - - -            
16 Orolín Ján  x - x - - x - - x - - -            
17 Orolín Ján (Hronec)* x - - x/- - x/- x - - - - x            
18 Orolín Dano x - x x - - x - - - - x            
19 Orolin Pavol * x x x x x x - - - - - x            
20 Miro Vitko - - - x - - x - x ?- - x            
21 Poracký Fero - - x/- - - - - - x - - -            
22                                      
23 Teplický Ján st. x - - x/- - x - - x - - -            
24 Alžbetkinová Mária x - - x x x x - - - - -            
25 Korenková Anna x x - - - x x - - - - -            
26 Teplický Fero st. x - - x/- - - - - - - - -            
27 Teplický Fero ml. x - - x - x - - - - - -            
28 Vitko Jozef x x - x - x - x x x - -            
29 Marušín Michal x - - x/- - - - - - - - -            
30 Drevko Tomáš * x - - x/- x x/- x - x - - x            
31                                      
32 Šebest Jozef x - - x - x - x - - x x            
33 Zámiška Radoslav x - - x - x/- x - - - - -            
34 Lopušek Aďo x x x x/- - - - - x - - x            
35 Švajka Marián x - - ? - x - - - - - x            
36                                      
37 Mihoková Timea x - - - - - - - - - - -            
38 Mihoková Renata x x - - - - - - - - - -            
39 Orolín Štefán x - - x - x x - x - - x            
40 Orolínová Paulina - x - x/- - - - - - - - -            
41 Štrbková Slavomíra - - - - - - - - - - - -            
42 Chovancová Alexandra - - - - - - - - - - - -            
43 Antoni Martin - - - x x - - - x - - -            
44 Šeleng Martin x - - x/- - x/- x - - - - -            
45                                      
46 Miroslav Sabolík x x - - - x - x - x - -            
47 Katarína Sabolíková - x - - - - - - - - - -            
48                                      
49                                      
50                                      
51                                      
52                                      
53                                      
54                                      
55                                      
56                                      
57                                      
58                                      
59                                      

Účasť na AKCIÁCH 2019

 
Č. MENO- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 AKCIA:
1 Bendík Tomáš x - - x - - - - - - - - - -       Krížový vrch
2

 Benko Miroslav

 
- - - - - - - - - - - - - -       Prešľapanie stopy na smrečianské sedlo
3 Bednár Rastislav* - - x/- - - x - - x x - - x -       Zimný prechod Kráľovej hole 
4 Fábry Štefán - - - - - - - - - - - - - -       Skalnatá cjata Vysoké Tatry 
5 Fris Bartolomej - - - - - - - - - - - - - -       Premietanie filmu
6 Fris Ján - - - - - - - - - - - - - -       Raft
7 Králik Ján st. x - - - - - - x - x - - - -       Stretnutie turistov
8 Knežník Šimon st. - - - - - - - - - - - - - -       Kozí Kameň
9 Knežník Šimon ml. * - - x/- - - - - - - - - - - -       Deň Zeme - Upratovanie obce
10 Knežník Maroš * - - x/- - - x - - - - - - - x       Muránská plánina
11 Krupa Peter * - - - - - - x - - x - - - -       Čierny Váh - cyklo
12 Krupa Ondrej * x x/- x/- - x - x - - x - x x -       Slovenský raj - Piecky
13 Kundis František - x/- - - - - - x - - - - - -      
14 Lopuch Pavol - - - - - - - - - - - - - -        
15 Lopuch Ján - - x/- - - - x - - - - - - -        
16 Orolín Ján  - x/- - - - - x - - - - - - -        
17 Orolín Ján (Hronec) - - - - - - - - - x - - x/- -        
18 Orolín Dano - x/- - - - - - - - - - x - -        
19 Orolin Pavol * - x - - x - x x - - - x x/- -        
20 Orolín František - - - - - - - - - - - - - -        
21 Poracký Fero - - - - - - - - - - - - x/- -        
22 Skokan Marin - - - - - - - - - - - - - -        
23 Teplický Ján st. - - x/- - - - - - - - - - - -        
24 Alžbetkinová Mária - - - - - x - x - x - - x/- -        
25 Korenková Anna x - - - - - - x - - - - x/- -        
26 Teplický Fero st. - - x/- - - - - - - - - - - -        
27 Teplický Fero ml. - - - - - - - x/- - x - - - -        
28 Vitko Jozef x - x/- - - - - - - - x - x/- -        
29 Marušín Michal - - x/- - - - x - - - - x x/- -        
30 Drevko Tomáš * - - x/- x x x x - x - - x x x        
31 Korenko Mikuláš - - - - - - - - - - - - - -        
32 Šebest Jozef x x/- x - - x x - - - - - x -        
33 Zámiška Radoslav - - x/- - x x x - - - - - x -        
34 Lopušek Aďo x x/- x/- - - - x x - x - x x x        
35 Švajka Marián - - x/- - - - x - x x - - x/- -        
36 Pavliga Martin x - - - - - - - - - - x x/- -        
37 Mihoková Timea - - - - - - - - - - - - - -        
38 Mihoková Renata - - - - - - - - - - - - - -        
39 Orolín Štefán x - x x - - x x x - - x x/- -        
40 Orolínová Paulina x x/- x/- x - - x x/- x - - - - -        
41 Štrbková Slavomíra - - - - - - - - - - - - - -        
42 Chovancová Alexandra - - - - x - - - - - - - - -        
43 Antoni Martin - - - - - x - - - - - - x/- -        
44 Šeleng Martin - - - - - - - - - - - - - -        
45 Kellner Ján - - - - - x x - - - - - - -        
46 Miroslav Sabolík - - - - - - - - x - - - x -        
47 Katarína Sabolíková - - - - - - - - x - - - - -        
48                                      
49                                      
50                                      
51                                      
52                                      
53                                      
54                                      
55                                      
56                                      
57                                      
58                                      
59                                      
Účasť na akciách 2018
 
Č. MENO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 AKCIA:
1 Antoni Martin - x - x - - - - - - - - - - -     Krížový vrch
2 Benko Miroslav - - - - - - - - - - - - - - -     Členská schôdza
2 Bednár Rastislav  - x - x x - x - - x x x x - x     Prešľapanie stopy na Smrečiny 
4 Bendík Tomáš - x - - - - - - - - - - - - x     Zimný prechod Kráľovej hole 
5 Chovancová Alexandra - x - x - - - - - - - - - - -     Krížová
6 Drevko Tomáš* - x - x/- x - - - - x - x x x x     DEŇ ZEME
7 Fris Bartolome - - - - - - - - - - - - - - -     Brdárka
8 Fris Ján x x - - - - - - - - - - - - -     Kozí kameň
9 Fábry Štefan - - - - - - - - - - - - - - -     Cyklotúra - Čierny Váh/ ZRUŠENÉ (dážď)
10                                     Smrečianske sedlo
11 Králik Ján st. - - - - x - x - - - x x x - ?     Koľváč SNP
12                                     Pieniny
13                                     Brigada
14 Knežnik Šimon st. - - - - - - - - - - - - - - ?     Ferrata Kyseľ
15 Knežnik Šimon ml.* - x - x - - - - - - - - - - x     Brigada Smrečiny
16 Knežnik Maroš* - x - - - - - - - - - - - - x     členská schôdza
17 Krupa Peter - x - - - - - - - - - - - - x      
18 Krupa Ondrej* - x - x/- x - - - - - x x x - x      
19 Kundís František - x x - - x x - - - - - - - -      
20 Korenko Mikuláš  - - - - - - - - - - - - - - -      
21 Lopuch Pavol st - x - - - - - - - - - - - - -      
22 Lopuch Ján ml. - x - x/- - - - - - - - - - - x      
23 Lopušek Andrej - x - x/- x - - - - - x - x - x      
24                                      
25 Marušin Michal - - - x/- - x x - - - x - x - x      
26 Mihoková Timea - - - x - - - - - - - - - - -      
27 Mihoková Renáta - x - - - - - - - - - - - - x      
28 Orolín Ján (Hronec)* - - - - - - x - - x x x - - x      
29 Orolín František - x - - - x - - - - - - - - ?      
30 Orolin Pavol x x - x - - - - - - - - - - x      
31 Orolín Ján - x x x/- x x x - - - x - - - x      
32 Orolín Dano - x - x - - - - - - - - - - x      
33 Orolín Štefan  - x x x - x - x - x x x - - x      
34 Orolinová Paulína x x x x x x - x - x - x x x x      
35 Poracký Fero st. - x - - - - - - - - - - x - ?      
36                                      
37                                      
38 Skokan Martin - - - - - - - - - - - - - - -      
39 Šebest Jozef x x - x - - x - - x - - - x x      
40 Štrbková Slavomira - - - - - - - - - - - - - - -      
41 Švajka Marián - x - x/- x - - - - - - x - - x      
42 Šeleng Martin - - - - - - - - - - - - - - x      
43 Teplický Fero st. - x - x/- - - - - - - - - - - -      
44 Teplický Fero ml. - - - - - - x - - - - - - - -      
45 Teplický Ján st. - x - - - - - - - - - - - - ?      
46                                      
47                                      
48 Vitko Jozef x x - x - x - x - x - x x x x      
49 Zámiška Radoslav - x - x - - x - - - - x - - x      
50 Pavliga Martin - - - - - - x - - - - - - - x      
  ........................                                    
  -8 členov                                    
                                       
Účasť na akciách 2017
Č. Meno: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Akcia:
1 Bendík Tomáš* x x - x/- - - - - - - - - -         Krížový vrch
2 Benko Miroslav - x - x x/- - x x x - x - -         Členská schôdza
3 Bednár Rastislav - - - x - x - x/- x - x x -         Prešľapanie stopy na Smrečiny
4 Chovancová Alexandra - - - x - - - - - - - - -         Zimný prechod Kráľvej hole
5 Drevko Tomáš - x - - - - - - - - - - -         Doštianky
6 Fris Bartolome - x - - - -- - - - - - - -         Hranovnické pleso
7 Fris Ján* - - - - - - - - - - - - -         Kozí kameň
8 Fábry Štefan x x x - - - - - - - - - -         Cyklo Čierny Váh
9 Králik Ján st. - - - - - - - - - - - - -         Veľká Fatra - Rakytov
10 Králik Ján ml. - - - - - - - - - - - - -         Cyklotúra - Slovenský raj
11 Králik František - - - - - - - - - - - - -         Západné Tatry - Sivý vrch
12 Knežnik Šimon st. - x - - - - - - - - - - -         Slovenský raj - Kláštorisko
13 Knežnik Šimon ml.* - x - - - - - - - - - - -         Koľváč - Šarkania diera
14 Knežnik Maroš - x - - - - - - - - - - -          
15 Krupa Peter - x - x/- - x - - - - - - -          
16 Krupa Ondrej* - x - x/- - x - - - - - - -          
17 Kundís František x - x x - - - - - - - x -          
18 Korenko Mikuláš  - - - - - - - - - - - - -          
19 Lopuch Pavol st - x - - - - - - - - - - -          
20 Lopuch Ján ml. - x - x/- - - - - - - - - -          
21 Marušin Jozef - - - - - - - - - - - - -          
22 Marušin Michal - x - x/- - - - - x - - - -          
23 Orolín Ján (Hronec)* - x x x/- - x/- - - x - - - -          
24 Orolín František - - - - - - - - - - - - -          
25 Orolin Pavol - - - - x x - x x x x - x          
26 Orolín Ján - x x - x - - - - - - - -          
27 Orolín Dano - - x x - x - - - - - - -          
28 Poracký Fero st. - x - x/- - - - - - - - - -          
29 Poracky Fero ml - - - - - - - - - - - - -          
30 Poracký Ján - - - - - - - - - - - - -          
31 Skokan Martin - - - x - - - - - - - - -          
32 Šebest Jozef x x x - x x - - - - - - -          
33 Teplický Fero st. - x - - - - - - - - - - -          
34 Teplický Fero ml. - - - - - - - - - - - - -          
35 Teplický Ján st. - - - x - - - - - - - - -          
36 Vitko Ján - - - - - - - - - - - - -          
37 Vitko Miro - - - - - - - x/- - - - - -          
38 Vitko Jozef - x - x x/- x/- x x x - x - -          
39 Zámiška Radoslav - x - x - - - - - - - - -          
40 Fábryová Zuzana - - - - - - - - - - - - -          
41 Lopušek Adrián - x - x/- - x - - - - - - -          
42 Mihoková Timea - - - x - - - - - - - - -          
43 Mihoková Renáta  x x - - - - - - - - - - -          
44 Orolín Štefan  x x x x x x x x x - - - -          
45 Orolinová Paulína  x x - - x x x x - - - . -          
46 Pavliga Martin  - - - - - x x - - - - - -          
47 Štrbková Slavomira - - - x - - - - - - - - -          
48 Švajka Marián - x - x/- - - - - - - - - -          
49 Antoni Martin - x - x - - - - x - - - -          
/50/         Šeleng Martin                /-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Účasť na akciách 2016
Č. Meno: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Akcia:
1 Bendík Tomáš* - x - x x/- - - - - x               Krížový vrch
2 Benko Miroslav - x - - x/- - - - - -               Členská schôdza
3 Bednár Rastislav - - - - x x - x - x               Hranovnické pleso
4 Bednár Ján - - - - - x x x x x x x x x x x x Prešľapanie stopy na Smrečiny
5 Drevko Tomáš x x x - - - - - - -               Zimný prechod Kráľvej hole
6 Fris Bartolome - - - - - - - - - -               Slovenský raj Tomášovská Bela 
7 Fris Ján* - x - - - - - - - -               Kozí kameň
8 Fábry Štefan - - - - - - - - - -               Šarkania diera 
9 Králik Ján st. - x x - - - - - - -               Kráľová hoľa
cyklo
10 Králik Ján ml. - - - - - - - - - -               8. ročník stretnutia priaznivcov KST
11 Králik František - - - - - - - - - -                
12 Knežnik Šimon st. - - - - - - - - - x                
13 Knežnik Šimon ml.* - x - x/- x - - - - x                
14 Knežnik Maroš - - - - - - - - - -                
15 Krupa Peter - x - - x/- - - - - -                
16 Krupa Ondrej* x x - - x/- - - - - x                
17 Kundís František x x - x/- - x x - - x                
18 Korenko Mikuláš  - - - - - - - - - -                
19 Lopuch Pavol st - x - - - - - - - -                
20 Lopuch Ján ml. - x - - x/- - - - - x                
21 Marušin Jozef - - - - - - - - - -                
22 Marušin Michal - x - - x/- - - - - x                
23 Orolín Ján (Hronec)* - x x - x/- x - x - x                
24 Orolín František - x - - - - - - - -                
25 Orolin Pavol - x x x x x x - x -                
26 Orolín Ján - x - - x/- - - x - -                
27 Orolín Dano x x - x x - - - - x                
28 Poracký Fero st. - x - - - - - - - -                
29 Poracky Fero ml - - - - - - - - - -                
30 Poracký Ján - - - - - - - - - -                
31 Skokan Martin - - - - - - - - - -                
32 Šebest Jozef x x x x/- x - - x - x                
33 Teplický Fero st. - x - - x/- - - - - -                
34 Teplický Fero ml. - - - - x - - - - -                
35 Teplický Ján st. - - - - x/- - - - - -                
36 Vitko Ján - - - - - - - - - -                
37 Vitko Miro - - - - - - - - - -                
38 Vitko Jozef - x - - x x - x - x                
39 Zámiška Radoslav x x x - x - - - - x                
40 Fábryová Zuzana - - - - - - - - - -                
41 Lopušek Adrián x x x - x/- x - - - x                
42 Mihoková Timea - - - - - - - - - -                
43 Mihoková Renáta  - x - x - - - - - x                
44 Orolín Štefan  - - x - - - - x - -                
45 Orolinová Paulína  - - x - - - - x - -                
46 Pavliga Martin  x x x - - - x - - -                
47 Štrbková Slavomira - - - - *? - - - - -                
48 Švajka Marián - - - - x - - - - x                
49                                      

Účasť na akciách 2015 
 
Č.: Meno: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Akcia:
1. Bendík Tomáš* - x - - x/- x x x x x x -           Krížový vrch
2. Benko Miroslav x x - - - - - - - - - x           Členská schôdza
3. Bednár Rastislav - x - - x x x x - x - -           Hranovnické 
pleso
4. Bednár Ján - - - - - x - - - - - x           Prešľapanie stopy na Smrečiny
5. Fábry Štefan - - - - - x x - x - - -           Prechod Kh
6. Fris Bartolomej - - - - - - - - - - - -           Slovenský raj/ ZMENA
7. Fris Ján* - x - - - - - - - - - -           Slovenský raj/ Kyseľ
8. Králik Ján st. - - - - - - x - - - - -           Kozí Kameň
9. Králik Ján ml. - - - - - - - - - - - -           Slovenský raj/Cyklo
10. Králik František - - - - - - - - - - - -           Zapadné Tatry/ Žiar
11. Knežnik Šimon st. - x - - - - - - - - - -           Brigáda pre obec
12. Knežnik Šimon ml.* - x - x/- x/- x x - x - - x           Doštianky
13. Knežnik Maroš - x - - - - - - - - - -            
14. Krupa Peter - - - - x/- - - - - - - -            
15. Krupa Ondrej* - x - - x/- - - - - - - -            
16. Kundís František x x - x x - x x - - - x            
17. Lopuch Pavol st. - x - - - - - - - - - -            
18. Lopuch Ján ml. - x - - x/- - - - - - - -            
19. Marušin Jozef - - - - - - - - - - - -            
20. Orolín Ján (Hronec)* x x - - x/- - - x - - - x            
21. Orolín František - - - - x/- - - - - - x -            
22. Orolin Pavol x x x x x x x x - x x/- x            
23. Poracký Fero st. - x - - - - - - - - x -            
24. Poracky Fero ml. - - - - - - - - - - - -            
25. Poracký Ján - - - - - - - - - - - -            
26. Teplický Ján st. - x - - x/- - - - - - - -            
27. Teplický Fero st. - x - x/- x/- - - - - - - -            
28. Teplický Fero ml. - - - - x - - - - - - -            
29. Vitko Jozef x x - - x - - x - - x/- x            
30. Vitko Ján - - - - - - - - - - - -            
31. Vitko Miro - - - - - - - - - - - -            
32. Marušin Michal - x - - x/- - - - - x - -            
33. Drevko Tomáš - x - - x - - - - - - -            
34. Orolín Ján - x - - x/- - - - - - - -            
35. Orolín Dano x x x x/- - - x x - - - x            
36. Korenko Mikuláš  - - - - - - - - - - - -            
37. Šebest Jozef x x - x x x - - x - - x            
38. Zámiška Radoslav - - - - - - - - - - - -            
39. Skokan Martin - - - - x - x - - - - -            

Účasť na akciách 2014

 
Meno: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Bendík Tomáš - x - x x/- x - x x - -                
Benko Miroslav - x - - x - - - x - -                
Bednár Rastislav - x - - x - - x/- x - x/-                
Bednár Ján - - - - - x x - - - -                
Fábry Štefan - - - - - x x - - - -                
Fris Bartolomej - x - - - - - - - - -                
Fris Ján - x - - - - - - - - -                
Králik Ján st. - - - - - - x - x - -                
Králik Ján ml. - - - - - - - - - - -                
Králik František - - - - - - - - - - -                
Knežnik Šimon st. - x - - x/- - - - x - -                
Knežnik Šimon ml. - x x x x/- x x x x - -                
Knežnik Maroš - x - x x/- - x x x - -                
Krupa Peter - x - - x/- - - - - - -                
Krupa Ondrej - x - - x/- - - - - - -                
Kazimír Martin  - - - - - - - - - - -                
Kundís František - x - - - - - - - - -                
Lopuch Pavol - x - - - - - - - - -                
Lopuch Ján - x - - x/- - - - - - -                
Marušin Jozef - - - - - - - - - - -                
Orolín Ján (Hronec) - x - x x/- x - - x - -                
Orolín František - x - - - - - - - - -                
Orolin Pavol x x - - x x x x x - -                
Poracký Fero st. - - - - - - - - - - -                
Poracky Fero ml. - - - - - - - - - - -                
Poracký Ján - - - - - - - - - - -                
Skokan Martin - - - - - - - - - - -                
Teplický Ján st. - x - - - - - - - - -                
Teplický Fero st. - x - - x/- - - - - - -                
Teplický Fero ml. - - - - - - - - - - -                
Vitko Jozef - x x - x x - x x - -                
Vitko Ján - - - - - - - - - - -                
Vitko Miro - - - - - - - - - - -                
Marušin Michal - x - - x/- - - x x - -                
Drevko Tomáš - x - x - - - - - - -                
Orolín Ján - x - - x/- - - - - - -                
Orolín Dano x x - - x x x x - - -                
Korenko Mikuláš  - - - - - - x - - - -                
                                       

Účasť na akciách 2013

 
 Meno:  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12. 13.   14. 15.  16.   17.  18.  19.
 Bendík Tomáš  -  x/-  -  x/-  x  x/-  - -                  
 Benko Miroslav  x  x  -  -  x  -  -  x -                  
 Bednár Rastislav  -  -  x  -  x  -  x  x  - -                  
 Bednár Ján  x  -  -  -  -  -  x  -  - -                  
 Fábry Štefan  x  -  x  x  -  x  -  -  - -                  
 Fris Bartolomej  x  -  x/-  -  -  -  -  -  - -                  
 Fris Ján  x  -  -  -  -  -  - -                  
 Králik Ján st.  x  -  -  -  -  -  -  -  - -                  
 Králik Ján ml.  -  -  -  -  -  -  -  -  - -                  
 Králik František  -  -  -  -  -  -  -  -  - -                  
 Knežnik Šimon st.  x  -  -  -  x/-  -  -  -  - -                  
 Knežnik Šimon ml.  x  -  x  -  x  -  x  - -                  
 Knežnik Maroš  x  -  x  -  x  x/-  -  x  - -                  
 Krupa Peter  x   -  x/-  -  -  -  -  -  - -                  
 Krupa Ondrej  x  -  x/-  -  -  x/-  x  -  - -                  
 Kazimír Martin   -  -  -  -  -  -  -  -  - -                  
 Kundís František  -  x  x  -  -  -  - -                  
 Lopuch Pavol  -  -  -  -  -  -  -  -  - -                  
 Lopuch Ján  x  -  x/-  -  -  x/-  -  -  -  -                  
 
 Meno:  1. 2.   3.  4.  5.  6.  7.  8. 9.   10.  11.  12.  13. 14.  15.  16.  17.   18.  19.
 Marušin Jozef  -  -  -  -  -  -  -  - -                  
 Orolín Ján  x  -  x/-  x  x  -  x  -  - -                  
 Orolín František  x  -  -  -  x  x  -  -  - -                  
 Orolin Pavol  x  x  x  x  x  x  -  x  x x                  
 Poracký Fero st.  x  -  -  -  -  -  -  -  - -                  
 Poracky Fero ml.  -  -  -  -  -  -  -  -  - -                  
 Poracký Ján  -  -  -  -  -  -  -  - -                  
 Skokan Martin  x  -  -  -  -  -  -  -  - -                  
 Teplický Ján st.  -  -  x/-  -  -  -  -  -  - -                  
 Teplický Fero st.  x  -  x/-  -  -  -  -  -  - -                  
 Vitko Jozef  x  x  x/-  x  x  x  x  x -                  
 Vitko Ján - - x  - - - - - - -                  
 Vitko Miro - - x  -  -  -  -  -  - -                  
 Marušin Michal x - x/-  -  x  x/-  -  -  - -                  
 Drevko Tomáš  x  -  x  -  -  -  -  x  - -                  
 Teplický Fero ml.  -  -  -   -  -  -  -  - -                  
                                       
                                       
                                       
Ut  7. jún 2022, 11:04:26 CEST
Pavol Orolin

Páči sa Ti táto stránka ?

Áno (131 | 84%)
Nie (25 | 16%)

Si turista ?

Áno (126 | 88%)
Nie (17 | 12%)
400302_3057595637416_417439334_n.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one